appnybjtp

Олон үйлдэлт робот

Олон үйлдэлт робот

Хэрэглээ:Олон үйлдэлт (нэг робот гарны олон үйлдэл)
NEWKer нь олон үйлдэлт робот гар, өөрөөр хэлбэл олон функцийг нэг дор ашиглах боломжтой.Бичлэгт үзүүлсэнчлэн хэрэглэгчийн гэр нь зүсэх, зөөвөрлөх, гагнах зэрэгт ижил робот гарыг ашигладаг.